Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (5-6 latki)           
8.00 – 13.00 – realizacja podstawy programowej

6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, muzyczne, praca indywidualna z dziećmi,
8.00 – 8.20 –  zabawy integracyjne, ruchowe, ćwiczenia poranne
8.20 – 8.30 – przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe higieniczne, samoobsługowe;
8.30 – 8.50 – śniadanie;
8.50 – 9.00 – czynności samoobsługowe i higieniczne /mycie zębów/
9.00 –11.15 – kierowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą –realizacja zadań edukacyjnych,      zabawy ruchowe, swobodne zabawy dzieci, pobyt na świeżym powietrzu/spacery, obserwacje przyrodnicze,  gry i zabawy kierowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci w ogrodzie  przedszkolnym/ lub na sali gimnastycznej w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych;
11.15 –11.30 –przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe i higieniczne
11.30 –11.50 – obiad;
11.50 –14.00 –słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek literackich – odpoczynek poobiedni, zabawy  podejmowanie z inicjatywy dzieci w kącikach  zainteresowań, zabawy utrwalające poznane wiadomości, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy ruchowe i integracyjne z całą grupą dzieci w sali i na placu zabaw rozwijanie zdolności dzieci poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań;                                14.00 –14.30 – przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek
14.30 –17.30 –rozchodzenie się dzieci, zabawy edukacyjne praca indywidualna z dziećmi, aktywność własna dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, ruchowe i wychowawcze   organizowane przez nauczyciela, obserwacja pedagogiczna,                                                     

  • język angielski wg planu 1 x w tygodniu w godzinach realizacji podstawy programowej
  • religia 2 x w tygodniu wg planu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (3-4 latki)

8.00 – 13.00 – realizacja podstawy programowej

6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne rozwijające  zainteresowania dzieci, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, praca indywidualna z dzieckiem bądź z zespołem dzieci;
8.00 – 8.20 –  zabawy integracyjne, muzyczne, ruchowe, artykulacyjne, zabawa ruchowa;
8.20 – 8.30 – przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe;
8.30 – 8.50 – śniadanie;
8.50 – 9.00 – czynności porządkowe i higieniczne /mycie zębów/
9.00 –11.00 –realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane oraz niekierowane), zabawy ruchowe, swobodne zabawy w sali przy niewielkim  udziale nauczyciela, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu /spacery, obserwacje przyrodnicze,  gry i zabawy kierowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci w ogrodzie  przedszkolnym/ w przypadku niesprzyjającej pogody gry i zabawy w sali lub na sali gimnastycznej;
11.00 –11.15 – przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne i samoobsługowe;
11.15 –11.45 – obiad
 11.45 –13.45 – przygotowanie do leżakowania, doskonalenie czynności higienicznych
i samoobsługowych, bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczynek  poobiedni  
13.45 –14.00 – przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe;

14.00 –14.30 – podwieczorek;
14.30 –15.00 – zabawy ruchowe, zabawy utrwalające poznane wiadomości, ćwiczenia         grafomotoryczne usprawniające rękę wiodącą;
15.00 –17.30 – rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne, edukacyjne i wychowawcze                organizowane przez nauczyciela, obserwacja pedagogiczna, praca  indywidualna z dziećmi, aktywność własna dzieci, pobyt na świeżym powietrzu;                                                     

  • język angielski wg planu 1 x w tygodniu w godzinach realizacji podstawy programowej
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
ul. Armii Krajowej 34
15-661 Białystok
85 6615612
e-mail: ps80@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony