Opłaty

Rodzice !

 Dyrektor Przedszkola informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/884/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r.

 od 1 stycznia 2023 r. wysokość odpłatności za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,14 zł / była 1 zł /

 

Drodzy Rodzice !                                      

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 80 w Białymstoku informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr 5 / 2022 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania  ze stołówki w Przedszkolu i po przeprowadzeniu nowej kalkulacji

opłata za wyżywienie od 1 września 2022 r. wynosi 8 ,60 zł.

/ śniadanie 2,15 zł, obiad 4,30 zł , podwieczorek 2,15 zł /

 

Na podstawie :

Zarządzenia  Nr 5 /2021

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 80 w  Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021

informuję , że od 1 września 2021r  następuje zmiana zasad odpłatności za wyżywienie .

Opłata za wyżywienie będzie wnoszona po zakończonym miesiącu i pomniejszona o nieobecności dziecka w danym miesiącu .

 Opłata za wrzesień / za wyżywienie i pobyt  dziecka /

będzie naliczona i opłacona do 10 października 2021

Przypominamy , że za pierwszy dzień nieobecności dziecka , niezgłoszony dzień wcześniej na druku oświadczenia pobierana  jest  opłata .

Uwaga zmiana terminów opłat za przedszkole!

Dyrektor informuje, że od 01.09.2020r.:

  • rodzice wnoszą opłatę za rzeczywisty czas pobytu w placówce (czyli opłata za pobyt dziecka w  miesiącu września będzie wniesiona do 10 padziernika 2018r. i anoligicznie w następnych miesiącach
  • opłaty za wyżywienie należy wnosić do 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący czyli za wrzesień należy opłacić do 10.09.2020 r.

Rodzice dzieci sześcioletnich!

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od
1 stycznia 2017 nie będą pobierane opłaty za pobyt w przedszkolu dzieci sześcioletnich. Rodzice tych dzieci poniosą opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Drodzy Rodzice – WAŻNE!

Dyrektor przedszkola zawiadamia , że zmieniły się zasady dotyczące ulg w zakresie opłat za przedszkole.

Opłaty obniża się o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny , w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu zasiłku rodzinnego, przy czym  :

  1. podstawą obniżenia opłat jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji o otrzymaniu zasiłku
  2. decyzje w/w należy przedłożyć dyrektorowi przedszkola –zniżka obowiążuje od następnego miesiąca po złożeniu decyzji
  3. nie złożenie deklaracji w określonych terminach skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z obniżenia opłaty
  4. w przypadku utracenia prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego rodzic jest zobowiązany  do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola
  5. rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny – po przedłozeniu dyrektorowi przedszkola numeru karty zniżka obowiązuje od następnego miesiąca
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
ul. Armii Krajowej 34
15-661 Białystok 
Powrót na początek strony