Kadra

GRONO PEDAGOGICZNE 

Deresz Joanna - nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej. Studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej

Golonko Anetta - nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, ukończone studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, trener TUS, w 2022 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za dorobek zawodowy i osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej

Ignatowska Agnieszka - nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

Karpienia Agnieszka - p.o. Dyrektora Przedszkola, nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, logopeda. Ukończone Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. W 2021 r. wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Łukaszewicz Edyta - nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną

Nieścieruk Marlenanauczyciel mianowany, mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, studia podyplomowe w zakresie: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i pedagogiki resocjalizacyjnej. W roku szkolnym 2021/2022 otrzymała tytuł „Nauczyciela z Pasją” nadany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Nowacka Anna- nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, ukończone studia podyplomowe w zakresie ICT , języków obcych oraz drugiego przedmiotu specjalność-terapia pedagogiczna.

Pętkowska Magdalenanauczyciel mianowany, mgr pedagogiki integracyjnej edukacji elementarnej, terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, terapeuta ręki, trener TUS, trener zastępowania agresji, ukończone studia podyplomowe w zakresie: terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Pilecka Barbara - nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej,  w 2021 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za dorobek zawodowy i osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej

Romańczuk Urszulanauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą

Rynkiewicz Barbaranauczyciel początkujący, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, ukończone studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania języka obcego – język angielski -potwierdzone certyfikatem na poziomie B2, trener zastępowania agresji  

Tulkis Kamila - nauczyciel początkujący, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną

 

 

ADMINISTRACJA

Sylwia Kulfan - intendent  
Monika Kolenda -
główny księgowy
Patrycja Sokół - sekretarka 

OBSŁUGA 

woźne oddziałowe
Agata Gromek
Elżbieta Gołek
Ewa Zambrzycka
Joanna Kowalewska

Dorota Piaskowska
Agnieszka Gumiężna

Elżbieta Uljanowska - kucharz
pomoc kuchenna:
Dorota Nowak

Elżbieta Rutka
Teresa Mazan

Jerzy Krupicki - robotnik do prac lekkich 
Józef Jurgiel - konserwator

Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
ul. Armii Krajowej 34
15-661 Białystok
85 6615612
e-mail: ps80@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony