Rada Rodziców

RADA  RODZICÓW
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 80 w roku szkolnym 2023/2024

Rada Rodziców ustaliła, że składka na imprezy przedszkolne w roku szkolnym 2023/2024 wynosi: za pierwsze dziecko 150 zł, za drugie i kolejne 130 zł płatne jednorazowo lub w dwóch ratach w terminie: do 31.10.2023 r. – I rata do 31.01.2024 r. – II rata

Wpłat należy dokonać na konto Rady Rodziców: 57 8099 0004 0017 6170 3000 0010

Przewodnicząca

Pani Agnieszka Janczuk

Wiceprzewodnicząca

Pani Joanna Okurowska

Sekretarz
Pani Marta Wiatrowska

Skarbnik
Pani Renata Brzozowska

Komisja rewizyjna
Pani Urszula Literska
Pani Sylwia Mścichowska
Pani Kamila Ponimasz

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
ul. Armii Krajowej 34
15-661 Białystok
85 6615612
e-mail: ps80@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony