Rada Rodziców

RADA  RODZICÓW
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 80 w roku szkolnym 2022/2023

Rada Rodziców ustaliła, że składka na imprezy przedszkolne w roku szkolnym 2022/2023 wynosi: za pierwsze dziecko 150 zł, za drugie i kolejne 130 zł płatne jednorazowo lub w dwóch ratach w terminie: do 31.10.2022 r. – I rata do 31.01.2023 r. – II rata

Wpłat należy dokonać na konto Rady Rodziców: 57 8099 0004 0017 6170 3000 0010

Przewodniczący

Pani Karolina Muraszkiewicz

Wiceprzewodniczący

Pani  Sylwia Mścichowska

Sekretarz
Pan Tomasz Literski

Skarbnik
Pani Renata Brzozowska

Komisja rewizyjna
Pani Marta Wiatrowska
Pani Katarzyna Sitek
Pani Katarzyna Piaskowska 

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku 
ul. Armii Krajowej 34
15-661 Białystok 
Powrót na początek strony